CE značenie

Je hlavným ukazovateľom toho, že nejaký výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ a umožňuje voľný pohyb výrobkov na európskom trhu. >> viac

Národné etalóny

Národné etalóny realizujú, uchovávajú a reprodukujú hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín >> viac

 

TC - PR EURAMET 2018 na SMÚ

Výročné zasadnutie technickej komisie fotometrie a rádiometrie TC – PR EURAMET sa po prvýkrát uskutočnilo v Bratislave na pôde SMÚ >> viac

Deň skúšobníctva 2017

Tento rok Cenu J. W. Kempelena za skúšobníctvo slávnostne udelil predseda úradu Ing. Pavol Pavlis >> viac

Bootstrap Slider
Spojte sa s nami

Metrologické a ďalšie služby, ktoré poskytuje SMÚ, sú realizované s nadväznosťou na etalóny najvyššej metrologickej úrovne v SR.

   
   +421 2 602 94 600
   
   info@smu.gov.sk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preberanie a odovzdávanie meradiel:
02/ 602 94 517
+421 948 933 023
Vybavuje: Dušan Holič 
 
Pondelok - Piatok: 8:00 - 14:00