Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

 

Dokumenty podľa oblastí:

 

Všeobecné dokumenty

 

pdf  Zriaďovacia listina Slovenského metrologického ústavu (pdf, 40 kB)

 

Metrologické služby (overenie/kalibrácia) a CRM


Kompletný cenník metrologických služieb (aktualizovaný k 01.03.2018)

Objednávka na metrologické služby poskytované SMÚ

Objednávka na certifikované referenčné materiály (CRM) SMÚ

pdf  Všeobecné obchodné podmienky platné pre poskytovanie metrologických služieb (pdf, 97 kB)

pdf  Dotazník hodnotenia spokojnosti zákazníka (pdf, 60 kB)

 

Certifikácia

 

Schvaľovanie typu meradiel


v zmysle ustanovenia § 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdf  Žiadosť o schválenie typu meradla (pdf, 199 kB)  / doc(doc, 57 kB)
pdf  Žiadosť o revíziu schváleného typu meradla (pdf, 170 kB)  / doc(doc, 47 kB)
pdf  Žiadosť o uznanie výsledkov skúšok a vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla (pdf, 200 kB)  / doc(doc, 56 kB)
pdf  Žiadosť o rozhodnutie. že meradlo schváleniu typu nepodlieha (pdf, 194 kB)  / doc(doc, 197 kB)

 

Uznanie prvotného overenia určeného merania vykonaného v zahraničí


v zmysle ustanovenia § 37 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

pdf  Žiadosť o uznanie prvotného overenia určeného meradla vykonaného v zahraničí (pdf, 172 kB)

 

Žiadosti o posúdenie zhody výrobku


podľa nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu

 

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu B) (pdf, 54 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu F) (pdf, 47 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody výrobku podľa modulu G) (pdf, 53 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie systému kvality podľa modulu D) (pdf. 55 kB)

pdf  Žiadosť o posúdenie systému kvality podľa modulu D1) (pdf, 55 kB)

pdf  Žiadosť o recertifikáciu systému kvality (pdf, 41 kB)

 
Application for conformity assessment  in accordance with the Directive 2014/32/EU

 

pdf  Application for conformity assessment - procedure B) (pdf, 45 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure D) (pdf, 46 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure D1) (pdf, 142 kB)

pdf  Application for conformity assessment -procedure H1) (pdf, 139 kB)


podľa nariadenia vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu

 

pdf  Žiadosť o posúdenie zhody s typom založenej na overení výrobku - Modul F a Zhody založenej na overení výrobku - Modul F1 (pdf, 124 kB)

 

Overovanie spôsobilosti

 


v zmysle ustanovenia § 29 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdf  Žiadosť o overenie spôsobilosti (pdf, 57 kB) docŽiadosť o overenie spôsobilosti (doc, 57 kB)
pdf  Žiadosť o overenie spôsobilosti - obnovenie certifikátu (pdf, 52 kB)  /docŽiadosť o overenie spôsobilosti - obnovenie certifikátu (doc, 52 kB)

 

 

Metodické postupy


pdfMetodický postup na výkon metrologickej kontroly záznamových zariadení v cestnej doprave (pdf, 4,1 MB)