Kontakty

Kontakty

 

adresa:
Karloveská 63,

841 04 Bratislava 4


GPS poloha SMU(vchod):
N48°10.015' E17°02.756' 204m n/m

Zobraziť Slovenský metrologický ústav na väčšej mape

Ak chcete kontaktovať generálne riaditeľstvo a laboratóriá Slovenského metrologického ústavu pomôže vám nasledujúci zoznam kontaktných pracovísk po kliknutí na daný odkaz.

 

pdf Organizačná štruktúra SMU (pdf, 29,9 kB)

 

 Útvar  Telefón  Popis
 Kancelária Generálneho riaditeľa
 e-mail: takacova@smu.gov.sk
 e-mail: stalnikova@smu.gov.sk
 02/60294 492
 02/60294 492
 riaditeľka kancelárie GR  
 sekretariát GR
 Odbor metrológie
  e-mail: vadovicova@smu.gov.sk  02/60294 647  sekretariát
 Oddelenie medzinárodných vzťahov a vzdelávania
 email: michalkova@smu.gov.sk  02/60294 709  vedúca oddelenia
  Odbor certifikácie a výkonu štátnej správy
 e-mail: godal@smu.gov.sk
 e-mail: hablovicova@smu.gov.sk
 02/60294 380
 02/60294 440 
 riaditeľ odboru
 sekretariát
 Odbor ekonomiky a správy majetku a služieb
 e-mail: soosova@smu.gov.sk  02/60294 499  sekretariát
 Oddelenie služieb
 e-mail: petro@smu.gov.sk  02/60294 285  vedúci oddelenia
 Oddelenie ekonomiky
 e-mail: urdovicova@smu.gov.sk  02/60294 496  vedúca oddelenia
 Oddelenie správy majetku
 e-mail: kavecky@smu.gov.sk  02/60294 533  vedúci oddelenia

 

  

 ODBOR METROLÓGIE  Telefón / e-mail   Popis
 RNDr. Matej Krivošík  02/602 94 208
 krivosik@smu.gov.sk
 Riaditeľ odboru metrológie 
 Mgr. Lucia Vadovičová  02/602 94 647 
 vadovicova@smu.gov.sk 
 Kancelária riaditeľa
 ODDELENIE SLUŽIEB
 Ing. Martin Petro  02/602 94 285
 petro@smu.gov.sk
 Vedúci oddelenia
 Adriana Benčaťová  02/602 94 412
 bencatova@smu.gov.sk 
 Cenové ponuky a objednávky
 Ing. Vladimír Mikulec  02/602 94 199
 mikulec@smu.gov.sk
 Cenové ponuky a objednávky
 Dušan Holíč  02/602 94 517
 holic@smu.gov.sk
 Preberanie a odovzdávanie
 meradiel, certifikáty - H220
 Johana Vašeková  02/602 94 411
 vasekova@smu.gov.sk
 Preberanie a odovzdávanie
 meradiel, certifikáty - H220
 Eva Belicová  02/602 94 521
 belicova@smu.gov.sk
 Fakturácia
 Oddelenie medzinárodných vzťahov a vzdelávania
 Mgr. Soňa Michalková  02/60294 709
 michalkova@smu.gov.sk
 Vedúca oddelenia
 RNDr. Eleonóra Palouová  0902 220721
 vzdelavanie@smu.gov.sk 
 palouova@smu.gov.sk
 Organizačný garant
 pre odborné kurzy

Oddelenie hmotnosti a geometrických veličín

 Ing. Dušan Trochta  02/602 94 216
 trochta@smu.gov.sk
 Vedúci oddelenia
 Oddelenie ionizujúceho žiarenia 
 RNDr. Jarmila Ometáková, PhD.  02/602 94 665
 ometakova@smu.gov.sk
 Vedúca oddelenia 

 Oddelenie prietoku a tlaku

 Ing. Miroslav Chytil

 02/602 94 253
 chytil@smu.gov.sk

 Vedúci oddelenia

 Oddelenie chémie

 RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD.  02/602 94 191
 durisova@smu.gov.sk

 Vedúca oddelenia

 Oddelenie elektriny

 Ing. Štefan Gašparík  02/602 94 235
 gasparik@smu.gov.sk

 Vedúci oddelenia

 Oddelenie teploty

Ing. Milan Ioan Maniur, PhD.

 02/602 94 247
 maniur@smu.gov.sk

 Vedúci oddelenia

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM (SL)
Ing. Štefan Makovník 02/602 94 337
makovnik@smu.gov.sk
 Vedúci SL