Kontakty

Kontakty

 

adresa:
Karloveská 63,

842 55 Bratislava 4


GPS poloha SMU(vchod):
N48°10.015' E17°02.756' 204m n/m

Zobraziť Slovenský metrologický ústav na väčšej mape

Ak chcete kontaktovať generálne riaditeľstvo a laboratóriá Slovenského metrologického ústavu pomôže vám nasledujúci zoznam kontaktných pracovísk po kliknutí na daný odkaz.

 

pdf Organizačná štruktúra SMU (pdf, 29,9 kB)

 

 Mgr. Roman Kováč  02/60294 600   generálny riaditeľ
 Kancelária Generálneho riaditeľa
 JUDr. Mgr. Katarína Takáčová  02/60294 600
 takacova@smu.gov.sk
 riaditeľka kancelárie GR 
 Ing. Silvia Štálniková  02/60294 600
 stalnikova@smu.gov.sk
 výkonná asistentka GR
 kancelária GR
 Odbor certifikácie a výkonu štátnej správy
 Ing. Emanuel Godál  02/60294 380
 godal@smu.gov.sk
 riaditeľ
 Jarmila Hablovičová  02/ 60294 440
 hablovicova@smu.gov.sk
 referent
 Ing. Karol Mikula  02/60294 298
 mikula@smu.gov.sk
 manažér kvality
 Odbor ekonomiky
 Ing. Andrej Kriváň, PhD.  02/60294 206
 krivan@smu.gov.sk
 riaditeľ
 Mária Šoóšová  02/60294 499
 soosova@smu.gov.sk
 sekretariát
 Oddelenie účtovníctva
 Mgr. Zdenka Urdovičová  02/60294 496
 urdovicova@smu.gov.sk
 vedúca oddelenia
 Oddelenie správy majetku
 Ing. Michal Kavecký  02/60294 533
 kavecky@smu.gov.sk
 
 Odbor služieb a medzinárodných vzťahov
 Ing. Dušan Butaš

 02/60294 493
 butas@smu.gov.sk

 námestník generálneho
 riaditeľa
 Oddelenie metrologických služieb
 Ing. Martin Petro  02/60294 285
 petro@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Ing. Vladimír Mikulec     02/60294 199
 mikulec@smu.gov.sk
 cenoveponuky@smu.gov.sk
 cenové ponuky
 Ing. Monika Tekulová  02/60294 412
 tekulova@smu.gov.sk
 objednavky@smu.gov.sk
 objednávky na služby
 Mgr. Eva Belicová  02/60294 521
 belicova@smu.gov.sk
 objednavky@smu.gov.sk
 objednávky na CRM
 Dušan Holíč  02/60294 517
 holic@smu.gov.sk
 preberanie a odovzdávanie 
 meradiel, certifikáty - H220
 Johana Vašeková  02/60294 411
 vasekova@smu.gov.sk
 preberanie a odovzdávanie 
 meradiel, certifikáty - H220
 Oddelenie medzinárodných vzťahov a vzdelávania
 Ing. Tomáš Peták, PhD.    Vedúci oddelenia
 Mgr. Soňa Michalková  02/60294 709
 michalkova@smu.gov.sk
 Referent
 RNDr. Eleonóra Palouová  0902 220 721
 palouova@smu.gov.sk
 Organizačný garant pre
 odborné kurzy
 Odbor metrológie
 RNDr. Matej Krivošík  02/602 94 208
 krivosik@smu.gov.sk
 Riaditeľ
 Miriam Mattielighová  02/602 94 647
 mattielighova@smu.gov.sk
 sekretariát
 Oddelenie hmotnosti a geometrických veličín
 Ing. Dušan Trochta  02/602 94 216
 trochta@smu.gov.sk
 Vedúci oddelenia
 Oddelenie ionizujúceho žiarenia 
 RNDr. Jarmila Ometáková, PhD.  02/602 94 665
 ometakova@smu.gov.sk
 Vedúci oddelenia
 Oddelenie prietoku a tlaku
 Ing. Miroslav Chytil  02/602 94 253
 chytil@smu.gov.sk
 Vedúci oddelenia
 Oddelenie chémie
 RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD.  02/602 94 191
 durisova@smu.gov.sk
 Vedúci oddelenia
 Oddelenie elektriny
 Ing. Štefan Gašparík  02/602 94 235
 gasparik@smu.gov.sk
 Vedúci oddelenia
 Oddelenie teploty
 Ing. Milan Ioan Maniur, PhD.  02/602 94 247
 maniur@smu.gov.sk
 Vedúci oddelenia
 Oddelenie skúšobného laboratória
 Ing. Štefan Makovník  02/602 94 337
 makovnik@smu.gov.sk
 Vedúci oddelenia