SMÚ >> Zverejňovanie >> Objednávky

Objednávky

 

Slovenský metrologický ústav zverejňuje objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Čl. III, bod.2 tohto zákona dopĺňa zákon NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o § 5a a § 5b, ktoré povinným osobám (t.j. aj Slovenskému metrologickému ústavu) o.i. ukladajú povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY

Rok 2017 - JANUÁR (pdf, 185 kB) | FEBRUÁR (pdf, 203 kB) | MAREC (pdf, 209 kB) | APRÍL (pdf, 202 kB) | MÁJ (pdf, 203 kB) | JÚN (pdf, 160 kB) | JÚL (pdf, 202 kB) | AUGUST (pdf, 59 kB) | SEPTEMBER (pdf, 161 kB) | OKTÓBER (pdf, 225 kB) | NOVEMBER (pdf, 241 kB)

Rok 2016 - JANUÁR (pdf, 60 kB) | FEBRUÁR (pdf, 82 kB) | MAREC (pdf, 71 kB) | APRÍL (pdf, 73 kB) | MÁJ (pdf, 68 kB) | JÚN (pdf, 58 kB) | JÚL (pdf, 54 kB) | AUGUST (pdf, 51 kB) | SEPTEMBER (pdf, 177 kB) | OKTÓBER (pdf, 209 kB) | NOVEMBER (pdf, 204 kB) | DECEMBER (pdf, 52 kB)

Rok 2015 - JANUÁR (pdf, 62 kB) | FEBRUÁR (pdf, 68 kB) | MAREC (pdf, 71 kB) | APRÍL (pdf, 68 kB) | MÁJ (pdf, 52 kB) | JÚN (pdf, 52 kB) | JÚL (pdf, 59 kB) | AUGUST (pdf, 58 kB) | SEPTEMBER (pdf, 53 kB) | OKTÓBER (pdf, 70 kB) | NOVEMBER (pdf, 68 kB) | DECEMBER (pdf, 52 kB)

Rok 2014 - JANUÁR (pdf, 84 kB) | FEBRUÁR (pdf, 84 kB) | MAREC (pdf, 59 kB) | APRÍL (pdf, 57 kB) | MÁJ (pdf, 58 kB) | JÚN (pdf, 55 kB) | JÚL (pdf, 49 kB) | AUGUST (pdf, 53 kB) | SEPTEMBER (pdf, 56 kB) | OKTÓBER (pdf, 59 kB) | NOVEMBER (pdf, 58 kB) | DECEMBER (pdf, 69 kB)

Rok 2013 - JANUÁR (pdf, 25 kB) | FEBRUÁR (pdf, 168 kB) | MAREC (pdf, 189 kB) | APRÍL (pdf, 105 kB) | MÁJ (pdf, 125 kB) | JÚN (pdf, 115 kB) | JÚL (pdf, 115 kB) | AUGUST (pdf, 160 kB) | SEPTEMBER (pdf, 107 kB) | OKTÓBER (pdf, 108 kB) | NOVEMBER (pdf, 105 kB) | DECEMBER (pdf, 93 kB)

Rok 2012 - JANUÁR (pdf, 140 kB) | FEBRUÁR (pdf, 20 kB) | MAREC (pdf, 183 kB) | APRÍL (pdf, 315 kB) | MÁJ (pdf, 176 kB) | JÚN (pdf, 300 kB) | JÚL (pdf, 171 kB) | AUGUST (pdf, 251 kB) | SEPTEMBER (pdf, 165 kB) | OKTÓBER (pdf, 256 kB) | NOVEMBER (pdf, 168 kB) | DECEMBER (pdf, 49 kB)

Rok 2011 - JANUÁR | FEBRUÁR | MAREC | APRÍL | MÁJ | JÚN | JÚL | AUGUST | SEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER

Január 2011

 Č.
 objednávky 
 Dodávateľ   Zo dňa   Predmet   Súbor na
 stiahnutie 
 Cena 
 MTZ-11-001  MAXTIP  12.1.2011  Výpočtová technika  pdf,100 kB  800,00 € 
 OST-11-011  GO travel Slovakia  14.1.2011  Letenky  pdf, 308 kB  199,30 € 
 OST-11-010  GO Travel Slovakia   14.1.2011  Letenky  pdf, 302 kB 1136,60 € 
 OST-11-029  Education, s.r.o.  12.1.2011  Reklama v katalógu
 Vzdelávanie 2011
 pdf, 297 kB   240,00 € 
 OST-10-320  Robert Tadam  30.11.2010  Oprava žalúzií  pdf, 265 kB    0,0 € 
 MTZ-10-231  BRATIA
 SABOVCI, s.r.o.
 15.11.2010  Tlačivo s (bez)
 rámikom a vodotlačou
 pdf, 307 kB  1170,00 € 
 MTZ-11-003   SEBA, Senator
 Banquets, s.r.o.
 12.1.2011  Stravné lístky  pdf, 314 kB 3350,00 € 
 OST-11-009  SEBA, Senator
 Banquets, s.r.o.
 17.1.2011  Stravné lístky na
 február 2011
 pdf, 297 kB 4573,80 € 
 MTZ-11-005  MAXTIP  13.1.2011  LCD monitor,
 rozbočovač signálu
 pdf, 296 kB  150,00 € 
 MTZ-11-006  PROLINK,s.r.o.  17.1.2011  Tonery  pdf, 297 kB   600,00 € 
 MTZ-10-214  GM ELECTRONIC
 Slovakia,s.r.o.
 25.10.2010  Elektromateriál  pdf, 268 kB   0,0 € 
 OST-11-027  TA Triumph-Adler
 Slovakia
 7.2.2011  Inštalácia ovládača
 ku kopírke
 pdf, 304 kB   39,14 € 
 MTZ-11-004  SIC Slovensko  13.1.2011  Blok do klieští
 gravírovaný okrúhly
 na r. 2011
 pdf, 336 kB  113,76 € 
 MTZ-10-281  AGEM
 Computers, s.r.o.
 21.12.2010   VT a PC komponenty  pdf, 299 kB  1950,00 € 
 MTZ-10-280  AGEM
 Computers, s.r.o.
 21.12.2010  VT a PC komponenty  pdf, 304 kB  3270,00 € 
 OST-11-021  GO travel Slovakia  27.1.2011  Spiatočná letenka  pdf, 297kB   244,00 € 
 OST-11-006  AGAMA, s.r.o.  12.1.2011  Vymaľovanie, koberce,
 nábytok
 pdf, 301kB   0,00 € 
 MTZ-11-011  AGAMA, s.r.o.  19.1.2011  kartotéka, PC mobil  pdf, 300 kB   348,24 € 
 OST-11-003  Johnson Controls
 International,s.r.o
 5.1.2011  Oprava závady vo
 výmeníkovej stanici
 pdf, 311 kB
 0,00 € 
 MTZ-10-258  Linde Gas k.s.  7.12.2010  Syntetický vzduch,
 vodík
 pdf, 312 kB
 282,03 € 
 OST-11-038  SLOVNAFT
 Montáže a
 opravy, a.s.
 28.1.2011  Vystavenie ID karty  pdf, 300 kB
 10,00 € 
 MTZ-11-012  H TEST
 SLOVAKIA, s.r.o.
 19.1.2011  USB/GPIB
 Interface Agilent
 pdf, 321kB
 574,00 € 
 OST-09-301  SLM, n.o.  7.12.2010  Vyhodnocovanie
 osob. dozimetrov
 pdf, 302 kB
 948,97 € 

 

späť        
 

Február 2011

 

 Č.
 objednávky 
 Dodávateľ   Zo dňa   Predmet   Súbor na
 stiahnutie    
 Cena 
 OST-11-020  TA Triumph-Adler 
 Slovakia, s.r.o.
 25.1.2011  Výmena tonera -
 SHARP AR 5516
 pdf, 304 kB
 0,00 € 
 OST-10-223  FK CRA s.r.o.  31.8.2010    Zimná údržba
 komunikácií počas  
 zimnej sezóny
 2010/2011
 pdf, 308 kB
 0,00 € 
 OST-11-007  TF čistiarensky
 salón
 13.1.2011  Pranie posteľnej
 bielizne
 pdf, 308 kB
 0,00 € 
 OST-10-304  Expert
 Vacuum,s.r.o.
 16.11.2010  Oprava vákuovej
 pumpy PFIFFER
 pdf, 301 kB
 748,00 € 
 MTZ-11-020  MAXTIP  1.2.2011  Anténa všesmerová
 WIFI 7dBi
 pdf, 296 kB
 17,00 € 
 MTZ-11-018  MAXTIP  28.1.2011  Zdroj do PC v
 telefónnej ústredni
 pdf, 295 kB
 32,00 € 
 MTZ-11-010  AGEM
 Computers, s.r.o.
 19.1.2011  Tonery do
 multifunkčného
 zariadenia
 pdf, 328 kB
 270,00 € 
 OST-11-024  SÚTN  1.2.2011  Normy  pdf, 294 kB
 375,00 € 
 OST-11-014  AIR PRODUCTS
 Slovakia, s.r.o.
 17.1.2011  Celoročná objednávka  
 na prenájom
 tlakových nádob
 pdf, 302 kB
 0,00 € 
 MTZ-10-217  MERCK, s.r.o.  27.10.2010  Chemikálie podľa
 špecifikácie
 pdf, 462 kB
 0,00 € 
 MTZ-11-014  BRATIA
 SABOVCI, s.r.o.
 25.1.2011  Tlačivá s a
 bez vodotlače
 pdf, 307 kB
 420,00 € 
 MTZ-10-250  Linde Gas, k.s.  30.11.2010  Špeciálny plyn -
 propán
 pdf, 295 kB
 140,00 € 
 MTZ-10-221  AIR PRODUCTS
 Slovensko, s.r.o.
 14.11.2010  Plyny  pdf, 328 kB
 2602,65 € 
 OST-11-005  Daniel Glasa -
 PC GRAFIK
 12.1.2011  Skreslenie blokových
 schém ústrední EPS
 v areáli SMU
 pdf, 305 kB
 1200,00 € 
 OST-11-022  WALDES&PARTNER,
 s.r.o.
 28.1.2011  Presťahovanie ťažkých
 labor.stolov
 pdf, 298 kB
 0,00 € 
 MTZ-11-026  Talkive,s.r.o.  11.2.2011  LED žiarovka S-LED  pdf, 305 kB
 88,30 € 
 OST-11-031  SÚTN  14.2.2011  Normy  pdf, 311 kB
 173,23 € 
 OST-11-026  Ružinovský podnik
 verejno -
 - prospešných
 služieb, a.s.
 4.2.2011  Odvoz
 veľkokapacitných
 kontajnerov
 pdf, 368 kB
 0,00 € 
 MTZ-11-023  MAXTIP  7.2.2011  Tlačiareň Samsung
 ML1660
 pdf, 286 kB
 66,00 € 
 MTZ-11-022  Bednárik Ľuboš -
 - SANITÁRNA
 TECHNIKA
 3.2.2011  Čistiace prostriedky  pdf, 314 kB
 571,00 € 
 OST-11-033  SEBA, Senátor
 Banquets, s.r.o.
 15.2.2011  Stravné lístky za
 mesiac marec/2011
 pdf, 308 kB
 5966,40 € 
 MTZ-10-159  MEDICAL
 GLASS, a.s.
 4.8.2010  5 krabíc 20 ml
 ampluliek s cbr-
 lámacím krúžkom
 pdf, 305 kB
 86,00 € 
 OST-10-119  SNAS  10.5.2010  Rozšírenie akreditácie
 kalibračného
 laboratória
 pdf, 353 kB
 4310,18 € 
 OST-10-286  SLOVART-
 - G.T.G., s.r.o.
 26.10.2010  Odborné knihy  pdf, 292 kB
 162,00 € 
 OST-11-034  GO travel
 Slovakia
 15.2.2011  Letenky  pdf, 311 kB
 258,30 € 
 OST-11-037  GO travel
 Slovakia
 17.2.2011  Letenky  pdf, 317 kB
 344,30 € 
 OST-11-032  Zvartech,s.r.o.  15.2.2011  Preškolenie zvárača  pdf, 308 kB
 24,00 € 
 MTZ-11-021  MAILTEC
 SLOVAKIA, s.r.o.
 2.2.2011  Hrebeňový viazač a
 skartovačka
 pdf, 332 kB
 1120,00 € 
 MTZ-11-028  MAXTIP  16.2.2011  Materiál-DVD
 mechanika a
 sieťová karta PCI
 pdf, 278 kB
 170,00 € 
 OST-11-008  EKO-DAMI
 Ing. Eleonóra
 Lehotská
 14.1.2011  Ekologické
 poradenstvo
 pdf, 303 kB
 0,0 € 
 OST-11-012  Autoškola TOMI  17.1.2011  Preškolenie na
 vedenie
 motorového vozidla
 pdf, 313 kB
 24,00 € 
 OST-08-021  SUTN  15.1.2008  Vestník ÚNMS SR a
 časopis Metrológia a
 skúšobníctvo
 pdf, 273 kB
 8750,00 Sk 
 OST-11-042  SUTN  18.2.2011  Norma CEI IEC 62089  pdf, 317kB
 130,00 € 
 MTZ-11-031  Alza.cz,
 pobočka
 Bratislava
 18.2.2011  Materiál ATEN VS-132  pdf, 318 kB
 341,98 € 
 OST-11-039  FK servis, s.r.o.  17.2.2011  Kontrola požiarno -
 - technického
 zariadenia
 pdf, 319 kB
 474,00 € 
 OST-11-002  SLM, n.o.  5.1.2011  Celoročná objednávka
 na r. 2011 -
 vyhodnocovanie
 osobných dozimetrov
 pdf, 307 kB
 1475,00 € 
 MTZ-11-036  MAXTIP  22.2.2011  2 ks počítačové
 zostavy
 pdf, 264 kB
 1980,00 € 
 OST-10-211  SNAS  10.8.2010  Vykonanie dohľadu
 kalibračného laborat.
 pdf, 339 kB
 7716,21 € 
 OST-11-004  PTEU MV SR   11.1.2011  Periodikum -
 Protipožiarna 
 ochrana a
 záchranná služba
 pdf, 304 kB
 12,00 € 
 OST-11-052  B.Látal-BON   23.2.2011  Prevoz prívesného
 vozíka
 pdf, 316 kB
 180,00 € 
 OST-11-073  Motor-Car,
 BA, s.r.o.
 28.2.2011  Oprava spätného
 zrkadla
 pdf, 304 kB
 313,10 € 
 OST-11-036  BRML,
 Bukurest
 17.2.2011  Measurements  pdf, 307 kB
 108,86 € 
 OST-11-045  BMS, s.r.o.,  22.2.2011  Metrologické služby -
 kalibrácia
 pdf, 307 kB
 1389,00 € 
 MTZ-11-034  CONRAD
 TRADE, s.r.o.
 21.2.2011  Stopka,
 batérie LR44
 pdf, 342 kB
 10,90 € 
 MTZ-11-033  SLAVUS, s.r.o.  21.2.2011  Nákup Sodium
 succinate a
 succinic acid
 pdf, 349 kB
 183,02 € 

 

späť  

 

Marec 2011

 

 Č.
 objednávky 
 Dodávateľ   Zo dňa   Predmet   Súbor na
 stiahnutie 
 Cena 
 MTZ-11-048   MyCoffee,s.r.o.  7.3.2011  Kávovar  pdf, 297 kB 
 957,98 € 
 MTZ-11-016  Linde
 Gas, k.p.
 25.1.2011  Nákup NO
 2.5, SO2
 pdf, 317 kB
 676,80 € 
 MTZ-10-221  AIR PRODUCTS 
 Slovakia, s.r.o.
 4.11.2011  Nákup plynov  pdf, 337 kB
 2602,65 € 
 MTZ-11-049  Bednárik -
 sanitárna
 technika
 7.3.2011  Čistiace
 prostriedky
 pdf, 321 kB
 1360,00 € 
 OST-11-062  SUTN  2.3.2011  Norma
 ISO Guide 34:2009 
 pdf, 321 kB
  120,00 € 
 OST-11-079  M.Kozlík -
 MaJ Kozlík
 servis
 14.3.2011  Tlač a oprava
 vizitiek
 pdf, 305 kB
 529,20 € 
 OST-11-074  Pelicantravel,
 s.r.o.
 16.3.2011  Letenky  pdf, 295 kB
 230,62 € 
 OST-11-071  Pelicantravel,
 s.r.o.
 15.3.2011  Letenky  pdf, 315 kB
 248,19 € 
 MTZ-11-044  PROLINK,
 s.r.o.
 4.3.2011  Tonery  pdf, 888 kB
 12800,00 € 
 MTZ-11-047  PROLINK,
 s.r.o.
 7.3.2011  Tonery  pdf, 447 kB
 660,00 € 
 MTZ-11-052  GM
 ELECTRONIC
 Slovakia, s.r.o.
 8.3.2011  Servisná stanica
 ZD-912. ZD-917
 pdf, 325 kB
 365,84 € 
 OST-11-013  Letecké
 opravovne
 Trenčín
 17.1.2011  Tlakové skúšky
 pre 50 ks
 tlakových nádob
 pdf, 315 kB
 10080,00 € 
 MTZ-11-058  MAXTIP  15.3.2011  Farebná laserová
 tlačiareň
 pdf, 307 kB
 530,00 € 
 MTZ-11-057  MAXTIP  15.3.2011  VD mechanika
 SATA
 pdf, 264 kB
 40,00 € 
 MTZ-11-045  LICHTMAN,
 s.r.o.
 4.3.2011  Kancelársky tovar  pdf, 743 kB
 7300,00 € 
 MTZ-11-024  CODUM, s.r.o.  7.2.2011  Kancelárska
 stolička
 pdf, 314 kB
 198,60 € 
 MTZ-11-029  Mettler-Toledo,
 s.r.o.
 17.2.2011  Materiál - napájací
 zdroj, U rampa
 veľká
 pdf, 316 kB
 1918,80 € 
 OST-02-258  Centrum
 VTI SR
 10.12.2002  Periodikum -
 Metrológia a
 skúšobníctvo,
 Vestník
 pdf, 250 kB
 250,00 Sk 
 MTZ-11-016  Linde
 Gas k.p.
 25.1.2011  Nákup plynov  pdf, 317 kB
 676,80 € 
 OST-11-002  SLM   5.1.2011  Vyhodnocovanie
 osobných
 dozimetrov
 pdf, 307 kB
 1475,00 € 
 OST-11-068  TA Triumph-
 Adler Slovakia,
 s.r.o.
 10.3.2011  Údržba
 kopírovacieho stroja
 CANON NP 6317
 pdf, 321kB
 60,00 € 
 OST-11-023  PANAX F.C.S.  1.2.2011  Oprava meniča na
 technologickom
 vozidle
 pdf, 311 kB
 720,00 € 
 OST-11-080  Pelicantravel,
 s.r.o.
 21.3.2011  Letenky a
 autobusový lístok
 pdf, 306 kB
 187,59 € 
 OST-11-055  SLOVART-G.T.G.,
 s.r.o.
 23.2.2011  Knižná publikácia  pdf, 326 kB
 112,00 € 
 MTZ-11-041  Linde Gas k.s.  3.3.2011  Syntetický plyn  pdf, 314 kB
 183,00 € 
 OST-11-078  TA
 Triumph-Adler
 Slovakia, s.r.o.
 18.3.2011  Servis kopírovacieho
 stroja a toner
 pdf, 328 kB
 434,00 € 
 MTZ-11-061  CRYOSOFT,
 s.r.o.
 16.3.2011  Kvapalné hélium  pdf, 556 kB
 2684,88 € 
 MTZ-10-221  AIR
 PRODUCTS
 Slovakia, s.r.o.
 4.11.2010  Zmes plynov  pdf, 337 kB
 2602,65 € 
 OST-11-069  M.Práznovský  14.3.2011  Rekonštrukcia a
 výmena elek.
 vrátnika
 pdf, 308 kB
 1136,00 € 
 MTZ-11-054  WALDES &
 PARTNER.
 s.r.o.
 10.3.2011  Materiál - Brano
 zatvárač dverí
 pdf, 327 kB
 1809,60 € 
 OST-11-041  ARGUSS, s.r.o.  17.2.2011  Likvidácia
 elektro-odpadu
 pdf, 313 kB
 0,00 € 
 OST-11-016  TF čistiarenský
 salón Terézia
 Fegyveresová
 19.1.2011  Vyčistenie
 pracovných odevov
 pdf, 308 kB
 0,00 € 
 MTZ-11-073  MAXTIP  28.3.2011  Klávesnica a myš  pdf, 268 kB
 40,00 € 
 OST-11-083  ASANATER
 SR, s.r.o.
 24.3.2011  Deratizačné práce  pdf, 324 kB
 300,00 € 
 OST-11-007  TF čistiarenský
 salón
 13.1.2011  Pranie posteľnej
 bielizne
 pdf, 308 kB
 0,00 € 
 INV-10-026  METRODAT,
 s.r.o.
 12.112010  Prenosová zostava
 na kalibráciu a
 overenie meradiel
 pdf, 301 kB
 26999,91 € 
 INV-10-027  METRODAT,
 s.r.o.
 12.11.2010  Etalónová nádoba
 na vodu a
 polohovacie
 zariadenie
 pdf, 316 kB
 19992,00 € 
 MTZ-10-276  Ústav radiačnej
 ochrany, s.r.o.
 21.12.2010  Dozimetrické filmy,
 skener pre
 dozimetrické filmy
 pdf, 333 kB
 3115,00 € 
 MTZ-10-227  Ústav radiačnej
 ochrany, s.r.o.
 21.12.2010   Skener na
 vyhodnocovanie
 dozimetrických
 filmov
 pdf, 317 kB
 3860,00 € 
 MTZ-11-027  Ústav radiačnej
 ochrany, s.r.o.
 14.2.2011  Presvetlovacia
 jednotka
 pre EPSOn 10000
 XL, dozimetrický
 film
 pdf, 333 kB
 1260,00 € 
 OST-11-059  SEBA, SEnator
 Banquets,
 s.r.o.
 28.2.2011  Pracovný obed  pdf, 322 kB  193,50 €
 MTZ-11-053  SOS electronic,
 s.r.o.
 8.3.2011  Zdroj laboratórny,
 LED-0-30V/20A
 pdf, 324 kB  748,38 €
 MTZ-11-019  Silex Ltd  1.2.2011  Priesvitná platňa
 zo silikónovej
 gumy
 pdf, 304 kB  112,00 €
 MTZ-11-046  A.Lučenič -
 CAR LINE
 4.3.2011  Kancelársky
 spotrebný materiál
 pdf, 317 kB  5700,00 €
 MTZ-11-008  Emerson Process
 Management, s.r.o.
 18.1.2011  Prevodníky
 tlaku a teploty
 pdf, 316 kB  3830,40 €
 OST-11-082  GO travel Slovakia   22.3.2011  Letenky a
 cestovné lístky
 pdf, 299 kB  415,60 €
 OST-11-013  Letecké opravovne
 Trenčín, a.s.
 17.1.2011  Tlakové skúšky  pdf, 317 kB  10080,00 €
 OST-11-085  Dräger Slovensko,
 s.r.o.
 24.3.2011  Oprava zdrojov k
 analyzátorom
 dychu
 pdf, 349 kB  482,74 €
 MTZ-11-069  Rempo, s.r.o.  24.3.2011  Spotrebný materiál  pdf, 604 kB  1400,00 €
 MTZ-11-070  ALFA CLASSIC
 Slovakia, s.r.o.
 24.3.2011  Spotrebný materiál  pdf, 507 kB  400,00 €
 MTZ-11-062  SLAVUS, s.r.o.  17.3.2011  Kalium
 tetraoxalat-Dihydrat
 pdf, 307 kB  265,00 €
 MTZ-11-066  VWR International
 GmbH
 22.3.2011  Nalgene 2002-0004,
 2002-0008
 pdf, 295 kB  709,04 €
 MTZ-11-066  VWR International
 GmbH
 22.3.2011  Nalgene 2002-0004,
 2002-0008
 pdf, 295 kB  709,04 €
 MTZ-11-075  Alza.cz a.s.,
 pobočka
 Bratislava
 30.3.2011  Klávesnica, myš,
 podložka pod myš,
 predlžovací kábel
 OEM
 pdf, 327 kB  171,60 €
 MTZ-11-076  MAXTIP  31.3.2011  Notebook,
 optická myš
 pdf, 253 kB  1106,60 €
 MTZ-11-032  B2B
 Partner,s.r.o
 21.2.2011  Skrutkovače,
 šesťhranné kľúče,
 kombinované
 kliešte,
 inštalatérske kliešte
 pdf, 335 kB  100,80 €
 MTZ-11-056  M.Kozlík - MaJ
 Kozlik servis
 14.3.2011  Orientačné tabuľky  pdf, 319 kB  240,00 €


späť

Apríl 2011

 Č.
 objednávky 
 Dodávateľ   Zo dňa   Predmet   Súbor na
 stiahnutie 
 Cena 
 OST-11-102  CP travel
 Slovakia
 13.4.2011  Letenky  pdf, 272 kB   1491,30 €
 OST-11-097  Ústav
 merania SAV
 6.4.2011  Výroba a oprava 
 MPPA klinov
 pdf, 311 kB
 200,00 € 
 OST-11-079  M.Kozlík -
 MaJ Kozlik
 servis
 14.3.2011  Vizitky, oprava
 menovky
 pdf, 316 kB
 529,20 € 
 OST-01-168  Univerzita
 Palackého v
 Olomouci
 26.10.2001  Periodikum -
 Jemná mechanika a
 optika
 pdf, 256 kB
 320,00 € 
 OST-11-093  GO travel
 Slovakia
 1.4.2011  Letenky a
 cestovné lístky
 pdf, 302 kB
 271,60 € 
 OST-11-014  AIR PRODUCTS
 Slovakia,s.r.o.
 17.01.2011  Prenájom tlakových
 nádob
 pdf, 309 kB
 0,00 € 
 MTZ-11-079  Asanater SR,
 s.r.o.
 1.4.2011  Dezinsekcia  pdf, 305 kB
 240,00 € 
 MTZ-11-039  CASOTECH,
 s.r.o.
 3.3.2011  Redukčný ventil
 CONCOA 422
 pdf, 321 kB
 2969,40 € 
 MTZ-11-077  VWR
 International
 31.3.2011  Laboratórne sklo  pdf, 503 kB
 500,00 € 
 MTZ-10-236  MIKRONA,s.r.o.  16.11.2010  Plošné spoje  pdf, 269 kB
 42,00 € 
 MTZ-11-072  FESTO, s.r.o.  25.3.2011  Špirálová hadica
 s príslušenstvom
 pdf, 309 kB
 64,80 € 
 OST-11-023  PANAX F.C.S.  1.2.2011  Oprava meniča na
 technologickom
 vozidle
 pdf, 309 kB
 720,00 € 
 OST-11-090  TASUS, n.o.  31.3.2011  Kalibrácia oceľových
 pásiem
 pdf, 358 kB
 144,00 € 
 OST-11-086  Ústav
 merania SAV
 23.3.2011  Výroba dielcov
 piestového tlakomera
 pdf, 314 kB
 936,00 € 
 INV-11-004  AMEDIS, s.r.o.  3.2.2011  Chromatografické
 kolóny
 pdf, 266 kB
 2673,00 € 
 MTZ-11-009  Tectra, s.r.o.  18.1.2011  Statron 2228.1  pdf, 313 kB
 1184,45 € 
 MTZ-11-013  Elektrotechnický
 ústav SAV
 19.1.2011  Kvapalný dusík  pdf, 308 kB
 0,0 € 
 OST-11-092  MOTOR-CAR
 Košice, s.r.o.
 1.4.2011  Kontrolná prehliadka  pdf, 305 kB
 480,0 € 
 OST-11-107  SEBA, Senator
 Banquets, s.r.o.
 18.4.2011  Stravné lístky na
 mesiac máj 2011
 pdf, 307 kB
 5207,40 € 
 MTZ-11-080  Slovrempo,
 s.r.o.
 1.4.2011  Stierka na okná  pdf, 304 kB
 59,80 € 
 OST-11-050  Kúpele Nový
 Smokovec, a.s.
 23.2.2011  Rekondičný pobyt  pdf, 311 kB
 600,00 € 
 OST-11-002  SLM, n.o.  5.1.2011  Vyhodnocovanie
 osobných dozimetrov
 pdf, 307 kB
 1475,00 € 
 OST-10-211  SNAS  10.8.2010  Dohľad kalibračného
 laboratória
 pdf, 337 kB
 7716,21 € 
 OST-11-091  P.Slovenský-
 AUTOTEST
 1.4.2011  Pneuservisné práce  pdf, 303 kB
 90,00 € 
 MTZ-11-089  MAXTIP  19.4.2011  LCD monitor  pdf, 300 kB
 399,00 € 
 OST-11-098  Ing. J. Blecha  6.4.2011  Rezanie vodným
 lúčom krížové spoje
 pdf, 331 kB
 216,00 € 
 OST-10-211  SNAS  10.8.2010  Dohľad kalibračného
 laboratória
 pdf, 337 kB
 7716,21€ 
 OST-11-105  M.Krištofič -
 Stratus
 15.4.2011  Oprava regulátora
 jalového výkonu
 pdf, 313 kB
 1501,00 € 
 OST-11-108  M.Krištofič -
 Stratus
 19.4.2011  Prehliadka a údržba
 transformátorov
 pdf, 309 kB
 0,00 € 
 OST-11-111  TA Triumph -
 Adler Slovakia
 s.r.o.
 19.4.2011   Výmena toneru a
 bežná údržba 
 kopírovacieho stroja 
 pdf, 308 kB
 0,00 € 
 OST-11-117   Pelicantravel.com,
 s.r.o.
 26.4.2011  Letenky  pdf, 298 kB
 297,76 € 
 MTZ-11-078  2B Medium, s.r.o.  1.4.2011  Samonamáčacie
 pečiatky
 pdf, 337 kB
 36,00 € 


späť

 

Máj 2011

 Č.
 objednávky 
 Dodávateľ   Zo dňa   Predmet   Súbor na
 stiahnutie 
 Cena 
 OST-11-138  SEBA Senator
 Banquets, s.r.o. 
 16.5.2011  Stravné lístky za
 mesiac jún/2011
 pdf 323 kB 
 5111,70 € 


    
späť