Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.

Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu Obsah   Termín Prihláška 
 Porovnávacie merania, podľa ISO/IEC 17043Ikonka pdf 
 14.06.2018
 
Ikonka word
 Montáž/ overovanie elektromerov a meracích transformátorov
 napätia a prúdu
Ikonka pdf 04.-05.09.2018Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vodyIkonka pdf 
 04.-05.09.2018
 
Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov teplaIkonka pdf 
 04.-06.09.2018
 
Ikonka word
 Montáž plynomerov  
 04.-05.09.2018
 
 
 Metrológia teploty a postupy kalibrácie –
 akreditovaný kurz MŠ SR,  Modul: Odporové snímače teploty
  11.-12.09.2018 
 Metrológia teploty a postupy kalibrácie –
 akreditovaný kurz MŠ SR,  Modul: Termoelektrické snímače teploty
  11.-13.09.2018 
 Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme –
 pre firemných metrológov 
Ikonka pdf 18.-20.09.2018Ikonka word
 Neistoty 
 19.09.2018
 
 
 Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf 
 20.09.2018
 
Ikonka word
 Spracovanie výsledkov a všeobecná metrológia – nadstavbový kurz  
 25.-26.09.2018
 
 
 Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti certifikačných
 orgánov certifikujúcich produkty
Ikonka pdf 01.10.2018Ikonka word
 Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvality 
 09.10.2018
 
 
 Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2011 a ISO 9001:2016 v praxi  
 09.-10.10.2018
 
 
 Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín  
 23.10.2018
 
 
 Spotrebiteľské balenie výrobkovIkonka pdf 
 23.10.2018
 
Ikonka word
 Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrovIkonka pdf 
 23.10.2018
 
Ikonka word

 Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných
 laboratóriách, akreditovaný kurz MŠ SR 
 Podľa normy ISO/IEC 17025: 2017

  24.-25.10.2018 
 Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných
 laboratóriách, akreditovaný kurz MŠ SR 
 Podľa normy ISO/IEC 17025: 2017
  06.-08.11.2018 
 Skúšanie váh pre opravárov  
 20.11.2018
 
 
 Montáž plynomerov  
 20.-21.11.2018
 
 
 Montáž meračov pretečeného množstva vody  
 20.-21.11.2018
 
 
 Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla  
 20.-22.11.2018
 
 
 Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných
 laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025 – akreditovaný kurz MŠ SR
  20.-21.11.2018 
 Interný audítor a manažér kvality inšpekčných orgánov podľa
 STN EN ISO/IEC 17020: 2012
  27.-28.11.2018 
 Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá – akreditovaný  
 kurz MŠ SR. Modul: Činnosť interných audítorov
 v medicínskych laboratóriách
  27.-28.11.2018 

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov (pdf, 278 kB) a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2018 (pdf, 35 kB).

 

xls Cenník vzdelávacieho strediska (pdf, 103 kB)


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk, vzdelavanie@smu.gov.sk