Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.

Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu Obsah   Termín Prihláška 
 Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle
 normy ISO 9001:2015
Ikonka pdf 24.-26.04.2018Ikonka word
 Metrologické zabezpečenie meradiel podľa normy ISO/IEC 17025Ikonka pdf 
 17.-18.04.2018
 
Ikonka word
 NeistotyIkonka pdf 
 18.04.2018
 
Ikonka word

 Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave -
 metrologická legislatíva

Ikonka pdf 24.04.2018Ikonka word
 Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrovIkonka pdf 
 24.04.2018
 presun na
 23.10.2018
 
Ikonka word
 Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf 
 03.05.2018
 
Ikonka word
 Doškoľovací kurz interných audítorov v zmysle požiadaviek
 ISO/IEC 17025:2017
Ikonka pdf 
 17.05.2018
 
Ikonka word
 Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných
 laboratóriách, akreditovaný kurz MŠ SR Podľa normy
 ISO/IEC 17025: 2017
Ikonka pdf 15.-17.05.2018
 presun na
 22.-24.05.2018
Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vodyIkonka pdf 
 29.-30.05.2018
 
Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov teplaIkonka pdf 
 29.-31.05.2018
 
Ikonka word
 Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín Ikonka pdf 
 29.-30.05.2018
 
Ikonka word
 Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti certifikačných
 orgánov certifikujúcich produkty
Ikonka pdf 29.05.2018Ikonka word
 Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku –
 akreditovaný kurz MŠ SR, modul: Priamo ukazujúce tlakomery
Ikonka pdf 05.-07.06.2018Ikonka word
 Metrológia geometrických veličín, modul:  Dĺžka –
 akreditovaný kurz MŠ SR
Ikonka pdf 05.-06.06.2018Ikonka word
 Porovnávacie merania, podľa ISO/IEC 17043Ikonka pdf 
 07.06.2018
 
Ikonka word
 Metrológia ionizujúceho žiarenia,  modul č.2   
 Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia - medicínske aplikácie
  1. polrok 2018 
 Metrológia geometrických veličín, moduly: Dĺžka a Uhol – 
 akreditovaný kurz MŠ SR
Ikonka pdf 05.-07.06.2018Ikonka word
 Montáž/ overovanie elektromerov a meracích transformátorov
 napätia a prúdu
  04.-05.09.2018 
 Montáž meračov pretečeného množstva vody  
 04.-05.09.2018
 
 
 Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla  
 04.-05.09.2018
 
 
 Montáž plynomerov  
 04.-05.09.2018
 
 
 Metrológia teploty a postupy kalibrácie –
 akreditovaný kurz MŠ SR,  Modul: Odporové snímače teploty
  11.-12.09.2018 
 Metrológia teploty a postupy kalibrácie –
 akreditovaný kurz MŠ SR,  Modul: Termoelektrické snímače teploty
  11.-13.09.2018 

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov (pdf, 278 kB) a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2018 (pdf, 35 kB).

 

xls Cenník vzdelávacieho strediska (pdf, 103 kB)


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk, vzdelavanie@smu.gov.sk