Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.

Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu  Obsah    Termín  Prihláška 
 Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku –
 akreditovaný kurz MŠ SR , modul:  Prevodníky tlaku
Ikonka pdf
 
 23.-25.01.2018
 
Ikonka doc

 Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a
 kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025 –
 akreditovaný kurz MŠ SR

Ikonka pdf
 24.-25.01.2018
Ikonka doc

 Meranie hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel

Ikonka pdf  06.-07.02.2018
Ikonka doc

 Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia pre
 montáž záznamových zariadení v cestnej doprave

Ikonka pdf
 06. 02. 2018
Ikonka doc

 Montáž elektromerov a meracích transformátorov
 napätia a prúdu

Ikonka pdf
 06.-07.02.2018
 presun na
 20.-21.02.2018
Ikonka doc

 Montáž meračov pretečeného množstva vody

Ikonka pdf
 06.-07.02.2018
 presun na
 20.-21.02.2018
Ikonka doc

 Montáž meračov pretečeného množstva vody a
 meračov tepla

Ikonka pdf
 06.-08.02.2018
 presun na
 20.-22.02.2018
Ikonka doc

 Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie
 vo firme – pre firemných metrológov 

Ikonka pdf
 07.-09.02.2018
Ikonka doc

 Školenie pre overovačov  záznamových zariadení v cestnej
 doprave - metrologická legislatíva

Ikonka pdf
 06.02.2018
Ikonka doc

 Metrológia teploty a postupy kalibrácie – akreditovaný
 kurz MŠ SR,  Modul: Termoelektrické snímače teploty

Ikonka pdf
 13.-14.02.2018
Ikonka doc

 Výklad normy ISO/IEC 17025

Ikonka pdf
 
 06.03.2018
 
Kurz je
 naplnený

 Výklad normy ISO/IEC 17025

Ikonka pdf
 
 22.03.2018
 
Ikonka doc

 Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží –
 akreditovaný kurz MŠ SR, modul: Kalibrácia váh

Ikonka pdf
 06.-07.03.2018
Ikonka doc

 Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia –
 akreditovaný kurz MŠ SR

Ikonka pdf
 13.-15.03.2018
Ikonka doc

 Poznatky a skúsenosti z praxe pre interných audítorov a
 manažérov kvality podľa normy ISO/IEC 17025

   20.03.2018  

 Porovnávacie merania

Ikonka pdf
 21.03.2018  
 Spotrebiteľské balenie výrobkov
Ikonka pdf

 04.04.2018
 
Ikonka doc
 Skúšanie váh pre opravárov
Ikonka pdf
 
 04.04.2018
 
Ikonka doc

 Montáž meračov pretečeného množstva vody

Ikonka pdf
 04.-05.04.2018
Ikonka doc
 Montáž meračov pretečeného množstva vody a
 meračov tepla
Ikonka pdf
 04.-06.04.2018
Ikonka doc

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov (pdf, 278 kB) a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2018 (pdf, 35 kB).

 

xls Cenník vzdelávacích služieb (pdf, 103 kB)


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant
Vzdelávacie stredisko SMÚ
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4