Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.

Prihlášky na odborné kurzy realizované v roku 2019, budú zverejnené 7.1.2019

Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu Obsah   Termín Prihláška 
Metrológia teploty a postupy kalibrácie,  Modul: Odporové snímače teploty, Termoelektrické snímače teplotyIkonka pdf29 -31.1.2019 
Aplikácia požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017 30.1.2019 
Doškoľovací kurz interných audítorov v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025:2017 31.1.2019 
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf5.2.2019 
Montáž plynomerov - odborná časťIkonka pdf4.2.2019 
Montáž plynomerov(s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov)Ikonka pdf4. - 5.2.2019 
Metrologická legislatíva v oblasti spotrebiteľského balenia výrobkov (s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov)Ikonka pdf5.2.2019 
Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov)Ikonka pdf5. - 6.2.2019 
Montáž meračov pretečeného množstva vody(s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov)Ikonka pdf5. - 6.2.2019 
Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla  (s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov)Ikonka pdf5. - 7.2.2019 
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov Ikonka pdf12.-14.2.2019 
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá – akreditovaný  
kurz MŠ SR. Modul: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách podľa ISO 15189
Ikonka pdf13.-14.2.2019 
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025 18.-19.3.2019 
Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov(s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 19.3.2019 
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave (s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 19.3.2019 
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025 20.-22.3.2019 

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov (pdf, 278 kB) a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2019 (pdf, 153kB).

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov (pdf, 43 kB)


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk, vzdelavanie@smu.gov.sk