CE značenie

Je hlavným ukazovateľom toho, že nejaký výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ a umožňuje voľný pohyb výrobkov na európskom trhu. >> viac

Národné etalóny

Národné etalóny realizujú, uchovávajú a reprodukujú hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín >> viac

 

Redefinícia základných SI jednotiek

16. novembra 2018 boli vo Versialles, Francúzsku odhlasované zmeny v definíciách základných SI jednotiek  >> viac

Meter - jednotka SI

Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy >> viac

Bootstrap Slider
Spojte sa s nami

Metrologické a ďalšie služby, ktoré poskytuje SMÚ, sú realizované s nadväznosťou na etalóny najvyššej metrologickej úrovne v SR.

  
   +421 2 602 94 412
  
   info@smu.gov.sk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preberanie a odovzdávanie meradiel
mob.: +421 948 933 023
tel.:    +421 2 60 29 4 517

 
Pondelok - Piatok: 8:00 - 14:00