Úvodná stránka >> Aktuality

Deň skúšobníctva 2017

Deň skúšobníctva 2017

Tento rok Cenu J. W. Kempelena za skúšobníctvo slávnostne udelil predseda úradu Ing. Pavol Pavlis >> viac


Medzilaboratórne porovnanie v oblasti merania pH

Medzilaboratórne porovnanie vzoriek s neznámou hodnotou pH sa uskutoční v októbri 2015. Budú sa merať tri roztoky s približnými hodnotami ~ 4, ~ 7, ~ 10. Vzorky budú spĺňať všetky požiadavky na referenčný materiál podľa ISO-GUIDE 34


Oznam: Hromadné čerpanie dovolenky

 

Oznamujeme Vám, že v čase od 29.8.2016 do 2.9.2016 z dôvodu hromadného čerpania dovolenky zamestnancov SMÚ, budú metrologické služby poskytované v obmedzenom režime.


Pracovníci Slovenského metrologického ústavu ocenení predsedom ÚNMS SR

Ocenení pracovníci SMÚ

Ocenenie pri príležitosti 15. výročia prijatia zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody >> viac


Úspešná re-evaluácia SMU na TC-Q Euramet

Úspešná re-evaluácia SMU na TC-Q Euramet

V dňoch 13.-14.4. 2016 sa v Sarajeve (Bosna a Hercegovina) uskutočnilo 11. zasadnutie  TC-Q Euramet  >> viac


Svetový deň metrológie

20. Máj 2018 - Svetový deň metrológie

Svetový deň metrológie - bude oficiálnym začiatkom kampane k historickej revízií medzinárodného systému jednotiek >> viac