Kontakty

Kontakty

 
Oddelenie metrologických služieb (OMS)
 Ing. Martin Petro 02/60294 285
 petro@smu.gov.sk
 Vedúci oddelenia
 Ing. Vladimír Mikulec    02/60294 199
 mikulec@smu.gov.sk
 cenoveponuky@smu.gov.sk
 Cenové ponuky služieb a CRM
 Ing. Monika Tekulová 02/60294 412
 tekulova@smu.gov.sk
 objednavky@smu.gov.sk
 Objednávky služieb
 Mgr. Eva Belicová 02/60294 521
 belicova@smu.gov.sk
 objednavky@smu.gov.sk
 Objednávky CRM
 Dušan Holíč 02/60294 517
 holic@smu.gov.sk
 Preberanie a odovzdávanie 
 meradiel, certifikáty - H220
 Johana Vašeková 02/60294 411
 vasekova@smu.gov.sk
Administratívna podpora služieb