Metrologické služby >> CRM >> Komisia pre CRM

Komisia pre CRM (KCRM)

 

V tejto sekcii sú k dispozícii nasledovné materiály ohľadom KCRM:

xls   Štatút KCRM (pdf, 71 kB)

xls   Rokovací poriadok KCRM (pdf, 75 kB)

xls   Žiadosť o uznanie certifikovaného referenčného materiálu (pdf, 161 kB)